img-about
เกี่ยวกับเรา

ร้านดี-พลาสติกได้ก่อตั้งเมื่อปี 2014 เป็นผู้จัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม อยู่ที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยถือกำเนิดจากแนวคิดที่ว่า “บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ธุรกิจ” ด้วยแนวคิดนี้ทำให้เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าที่เน้นคุณภาพ และความหลากหลาย เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร และผู้เริ่มต้นธุรกิจ พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้าทุกท่าน

ต่อมาในปี 2017 ทางร้านได้ขยายไลน์สินค้าหมวดวัตถุดิบเบเกอรี่ และอุปกรณ์เบเกอรี่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อสินค้าอย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาธุรกิจของท่านให้เติบโตในอนาคตต่อไป