รายละเอียดการชำระเงิน

หลังจากทำการสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซด์แล้ว ทางร้านจะคำนวนค่าขนส่งตามน้ำหนักสินค้า
และแจ้งยอดสินค้าพร้อมค่าขนส่ง ให้ลูกค้าทราบทางอีเมลล์ จากนั้นลูกค้า
ชำระเงินภายใน 3 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางร้านขอยกเลิกคำสั่งซื้อ

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (ลูกค้าจะได้รับแจ้งเลขที่บัญชีผ่านทางอีเมลล์)

2. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมาที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 061 -656-2594

แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

หากท่านสั่งซื้อโดยการสมัครสมาชิก login ก่อนจะช่วยให้ง่ายขึ้น

 

รายละเอียดอื่นๆ

ไฟล์ jpg, png, gif, pdf ไม่เกิน 2 MB การแนบหลักฐาน จะช่วยทำให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้น
กรอกเลขที่การสั่งซื้อที่ต้องชำระ

รายละเอียดผู้สั่งซื้อ