กล่องข้าวไฮยริด500ml.
กล่องข้าวไฮบริด500-0
กล่องข้าวไฮยริด500ml.
กล่องข้าวไฮบริด500-0

กล่องข้าวไฮบริด 500 มล.

95 ฿

25 ชิ้น / แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติอื่นๆ
– ใช้กระดาษเยื่อใยยาวสีธรรมชาติและฝาพลาสติก PET
– กล่องกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% และฝา PET นำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ ในอุตสาหกรรมพลาสติก
– ฝา PET สามารถเห็นอาหารชัดเจนและออกแบบมาเพื่อให้เรียงซ้อนได้
– กระดาษเคลือบ สารสัมผัสอาหาร(Grease Resistant Barrier) ทำให้ถาดไม่ซึมน้ำมัน และปลอดภัยจากสารก่อเกิดโรคมะเร็ง
– ถาดกระดาษสามารถบรรจุอาหารเปียกได้
– สามารถพิมพ์ชื่อร้าน หรือโลโก้ที่ฝาพลาสติก PET