กล่องข้าวไฮบริด 900-0
กล่องข้าวไฮบริด 900
กล่องข้าวไฮบริด 900-0
กล่องข้าวไฮบริด 900

กล่องข้าวไฮบริด 900มล.

149 ฿

25 ชิ้น / แพ็ค

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติอื่นๆ
– ใช้กระดาษเยื่อใยยาวสีธรรมชาติและฝาพลาสติก PET
– กล่องกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% และฝา PET นำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ ในอุตสาหกรรมพลาสติก
– ฝา PET สามารถเห็นอาหารชัดเจนและออกแบบมาเพื่อให้เรียงซ้อนได้
– กระดาษเคลือบ สารสัมผัสอาหาร(Grease Resistant Barrier) ทำให้ถาดไม่ซึมน้ำมัน และปลอดภัยจากสารก่อเกิดโรคมะเร็ง
– ถาดกระดาษสามารถบรรจุอาหารเปียกได้
– สามารถพิมพ์ชื่อร้าน หรือโลโก้ที่ฝาพลาสติก PET