กล่องไฮบริด2ช่อง 1200มล.
กล่องไฮบริด2ช่อง(111)
กล่องไฮบริด2ช่อง
กล่องไฮบริด2ช่อง 1200มล.
กล่องไฮบริด2ช่อง(111)
กล่องไฮบริด2ช่อง

กล่องไฮบริด 2 ช่อง ขนาด 40 ออนซ์/1200 มล.

185 ฿

25 ชุด

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ :
– ใช้กระดาษเยื่อใยยาวสีธรรมชาติและฝาพลาสติก PET
– กล่องกระดาษ สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% และฝา PET นำกลับไปรีไซเคิลใหม่ได้ ในอุตสาหกรรมพลาสติก
– ฝา PET สามารถเห็นอาหารชัดเจนและออกแบบมาเพื่อให้เรียงซ้อนได้
– กระดาษเคลือบ สารสัมผัสอาหาร(Grease Resistant Barrier) ทำให้ถาดไม่ซึมน้ำมัน และปลอดภัยจากสารก่อเกิดโรคมะเร็ง
– ถาดกระดาษสามารถบรรจุอาหารเปียกได้
– สามารถพิมพ์ชื่อร้าน หรือโลโก้ที่ฝาพลาสติก PET

คำเตือน
– สินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิด กระดาษเคลือบ PE ไม่แนะนำเข้าไมโครเวฟหรือเตาอบ เพราะอาจจะให้เกิดการติดไฟขึ้นได้ (MICROWAVE AND OVEN NOT SAFE)”